Architecture & Biophilic Design

Ağu 18, 2023

Modal Structures by Urban Atölye

Urban Atölye, coğrafyanın verilerini günün teknolojisiyle uyumlu hale getirerek yaşayan mekanlar yaratır. Bu mekanlar, onları destekleyen sistemlerin özenli tasarımının bir sonucu olarak varlığını sürdürür. Projeler, bölge, şehir, toprak, malzeme, yapı ve sistem kavramlarını bir araya getirerek sadece estetik açıdan çekici değil aynı zamanda son derece işlevsel alanlar oluşturmayı amaçlar.

Urban Atölye specializes in creating living spaces that harmonize geographic data with the technology of the day. These spaces stand as a result of meticulous design of the systems that support them. The projects integrate the concepts of Territory, Land, Material, Structure, and System to create not only aesthetically pleasing environments but also highly functional ones.