Hakkımızda

Urban Atölye, malzeme, süreç ve montaj teknikleri üzerine İstanbul Maslak Oto Sanayinde deneysel bir Tasarla & Üret işliği.

Nilüfer Kozikoğlu tarafından 2009’da mimarlık pratiğine eklemlenerek kurulan Atölye, önceleri mimarlık öğrencileri ile strüktürel deneyler içeren akademik seanslar düzenlerken zamanla üretime şu sıralar ise sayısal işlemler ve el işçiliğini bir araya getiren bir uzmanlık laboratuvarı niteliği kazandı. Üretimin yanısıra enstalasyonlar gerçekleştirip, sergi ve etkinliklere katılıyor.

Tasarım için Üret, Üretim için Tasarla mottosuyla Urban Atölye tasarım-üretim araştırmalarını paylaşarak geliştiren sanatçı, mimar ve tasarımcılara işbirliğin; işlenmiş ve ham malzemeyi, teknoloji ile el işini; organik ile sentetik işlemleri yanyana kullanan bir İşlik..

atölyede kullanılan malzeme çeşidi

hızlı donan çimentonun katılaşma süresi (dakika)

tasarımcı / işbirlikçi ve urbanite adedi

toplam üretilen ürün adedi

“Kentler bugün, modadan ürün tasarımına elle ve sayısal yeniden tanımlanan üretimin, yepyeni platformlarda şekillenen tüketim ile buluştuğu, yaratıcılıkların belirdiği merkezler…

Modern kent yaşamının bir işareti Fabrika ile zanaat azalmış, teknik bilgi kurumsallaşmıştır. Küresel üretim arttıkça kentler tüketim ve servis odağı haline geldi. Bugün otomatize üretim kentten uzaklaşıyor ve küresel dağıtım ağları çeşit çeşit malzeme, ürün ve teknolojiyi kentlinin önüne seriyor:üretim kişiselleşirken internetin bilgiyi yaygınlaştırması ile el emeğinin yeniden bu kez sayısal tekniklerle geliştiği, işbirliklerini mümkün kılan, değiş tokuş fırsatlarını değerlendiren yeni bir “kentsel üretim-tüketim döngüsü”başladı. Bu günümüzdeki el yapımı-teknolojik hibritler 20.yüzyılın başında Fordist üretim bandı, Arts & Crafts ve Bauhaus benzeri akımlarda olduğu gibi kültür yaratıcılığı hareketlerinin habercisi.

Urban Atölye, işlenmiş ve ham malzemeyi bir araya getiren, teknoloji ile el işini, organik ile sentetik işlemleri yanyana kullanan, araştırma ve imalat yapan bir İşlik…

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde 2009 yılında Mimar Nilüfer Kozikoğlu’nun araştırmaları, mimarlık stüdyolarının malzeme ve strüktür çalışmaları ve Tuşpa Mimarlık Ofisi’nin ihtiyaçları ile şekillenen Urban Atölye, 2013 yılından bu yana üretime de başlamıştır.

Urban Atölye şimdi de birçok sanatçı ve tasarımcı ile İşbirliği yaparak “Üretim için Tasarım, Tasarım için Üretim” mottosuyla derinlemesine ilerliyor.”