Installations, One-off & Residency

Ağu 18, 2023

Urban Atölye, uzun yıllardır enstalasyonlar, one-off işler ve residency programları gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar ve farklı disiplinlerden yaratıcı düşünürler için rezidans olanakları sunarak, projelerini geliştirme ve hayata geçirme için gerekli zaman, mekan ve destek sağlar. Aynı zamanda Cansever tasarım anlayışını benimseyerek, malzeme vurgusuna özel bir önem atfeder ve her eserde özgün tasarımın yanı sıra malzemelerin özgün niteliklerini de öne çıkarmayı amaçlar.

For years, Urban Atölye has been active in various fields such as installations, one-off projects, and residency programs. It offers residency opportunities for artists, designers, architects, and creative thinkers from different disciplines, providing them with the necessary time, space, and support to develop and realize their projects. Simultaneously, embracing the Cansever design philosophy, Urban Atölye places special emphasis on material focus and aims to highlight the unique qualities of materials alongside distinctive design in every artwork.